Ἀρχεῖα ἐτικέττας: ΛΥΜΑΤΑ

ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΧΑΜΟΛΙΑ

Το Σάββατο 4/6/05, σε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε στο Δημαρχείο Μαρκοπούλου και τη Δευτέρα 6/6/05 σε Νομαρχιακό Συμβούλιο που έγινε στην Παλλήνη, συζητήθηκε το θέμα της έγκρισης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της κατασκευής των έργων αποχέτευσης ακαθάρτων κεντρικού … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ | Σημειώθηκε ὡς , , ,